میلاد کاظمی

مدیر عامل

افسوس می‌خورم که همراهش نرفتم ولی دلش نمی‌خواست؛ او بود که از من درخواست کرد تنهایش بگذارم: او داشت کارآموزی تنهایی را شروع می‌کرد.

 

  • تلفن : ۰۳۱۴۲۶۴۰۷۹۶
  • ایمیل : info@kabinweb.com
  • وبسایت : kabinweb.com