فضای کار اشتراکی جامپا

«جامپا» یک فضای کاری مشترک برای کارآفرینان، فری لنسرها و افراد خلاق است. در «جامپا» شما میتوانید با استفاده از فرصت های موجود در یک فضای کاری حرفه‌ای و ارتباط موثر با سایر کارآفرینان، بر روی پروژه ها و کسب و کار خود تمرکز کنید و به شبکه ارزشمندی از افراد و کسب و کار ها دسترسی داشته باشید.